Prostřednictvím AstroTelefonu 608 520 845 můžete rozmotat složitější 

životní situace - nejčastěji označované jako partnerské či pracovní krize. 


Konzultace probíhá formou "dialogu k věci", kvalitně, za rozumnou cenu a diskrétně. 

Před hovorem si připravte datum, místo a hodinu Vašeho narození. 

Totéž u osob, na které se chcete zeptat.📞    Astrologická konzultace osobního horoskopu 


Jedná se o možnost poznat své intelektové a duchovní sklony, pracovní a kariérní schopnosti, talenty, způsob komunikace, temperament v lásce, rovněž přednosti a slabiny těla. Sestavím Vám horoskop narození, který prozrazuje, jaký typ partnerů přitahujete a zda vytváříte spíše napěťové nebo souladné mezilidské vztahy. Na jeho základě lze zjistit klíčový životní směr.📞   Horoskop partnerský


Povaha člověka se vyhraňuje ve vztahu k druhým. Při výkladu zjišťuji slučitelné a problémové oblasti dvou partnerů, ale také rodiče a dítěte nebo pracovních kolegů. Podstatou rozhovoru zůstává základní poznání Vašeho osobního horoskopu. Pokud jsou partneři naladěni na podobnou vlnu, hledáme způsob jak zjemnit některé třecí plochy a nevhodné opakující se vzorce chování. V některých případech horoskopy ukáží, že se partneři v klíčových tématech budou míjet vždy, pak je na místě racionální zvážení vztahu. 📞   Horoskop prognostický jednorázový


Klient získá ideální termín pro jednorázový úkon. Vhodné například při výběru data svatby, zahájení soudní rozepře, při podpisu klíčových obchodních dokumentů nebo zvolení termínu zdravotní operace. Podnikatelé se dozví, kdy výhodně investovat, založit firmu či položit základní kámen nové stavbě.


 


Nejedná se o linku se zvýšeným tarifem. Zavolám Vám zpět na Vaše telefonní číslo.


Za hodinovou konzultaci zaplatíte 780 Kč zpětně - vkladem či převodem na účet: 

256417600/0300 (ČSOB) 

nebo žlutou poštovní poukázkou typu C zaslanou na adresu:


Marika Baránková

Komenského 495

253 01  Hostivice

                                                                    ***